Bangkok,Thailand.
02-0022752
info@rdbi.co.th

R&D BI

We are Professional Team on Business & IT consulting

Business Analytics/ Big Data Analytics Public Seminar

เรามีการจัดคอร์สสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งจากวิทยากรและผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน ด้วยหัวข้อ Business Analytics / Big Data Analytics ที่เป็นแบบ Public Seminar ทุกเดือน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ sales@rdbi.co.th หรือ training@rdbi.co.th

Business Analytics/ Big Data Analytics Internal Seminar

เรามีบริการจัดสัมมนา Business Analytics/ ฺBig Data Analytics / Business Intelligence ที่องค์กรของท่าน ซึ่งท่านจะได้ Dashboard สำหรับหน่วยงานของท่าน และท่านสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างเต็มที่ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ sales@rdbi.co.th หรือ training@rdbi.co.th

Business Analytics/ Big Data Analytics Consulting Service

เรามีบริการให้คำปรีกษาในการนำระบบ Business Analytics / Big Data Analytics / Business Intelligence เข้ามาใช้งานในองค์กรของท่าน หากท่านประสบปัญหาในการนำระบบมาใช้ เรายังมีบริการให้ความช่วยเหลือ แนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านต้องการคำแนะนำ ท่านสามารถติดต่อสอบถามบริการของเราได้ที่ sales@rdbi.co.th

Latest Post

เชิญพบกับบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ได้ที่งาน Digital Thailand Big Bang 2018

มาเจอทีมงานบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ได้นะคะ ที่งาน Digital Thailand Big Bang 2018 เริ่มงานพรุ่งนี้ 19 กันยายน -23 กันยายน 2561 ณ อิมแพ็ค Challenger Hall 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Read more

เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management 13-14 พ.ย. 2561

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Business Analytics / Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) : BAT1-FD2” หลักสูตร 2 วัน ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ (ใกล้ MRT ลุมพินี) ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561[…]

Read more

เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management 9-10 ต.ค. 2561

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Business Analytics / Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) : BAT1-FD2” หลักสูตร 2 วัน ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ (ใกล้ MRT ลุมพินี) ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561[…]

Read more

Business Analytics / Big Data Analytics Best Practice & Workshop Seminar

จากความสำเร็จของหลักสูตรสัมมนาในปีที่ผ่านมา ทำให้เราทำการปรับปรุงและขยายขอบเขตหลักสูตรสัมมนา เป็นหลักสูตร Business Analytics / Big Data Analytics Best Practice & Workshop โดยในปีนี้เราเปิดหลักสูตรสัมมนาทั้งหมด 3 หลักสูตร

Training & Seminar Schedule 2018

Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental):BAT1-FD2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ตามฟังก์ชั่นการทำงานในองค์กร ผสมผสานกับการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กร และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร.

More Info

Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced):BAT2-SCM

สัมมนาเชิงปฏิบัติการจะแสดงเชื่อมโยงแผนธุรกิจ ไปสู่แผนปฎิบัติการ โดยใช้กลยุทธ์และกระบวนการจัดการซัพพลายเชน และกระบวนการ Sales and Operations Planning (S&OP) ทำให้องค์กรมีเป้าหมายร่วมกัน มีความสอดคล้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร

ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้การนำเสนอภาพข้อมูล (Dashboard) เสนอให้แก่ผู้บริหารในมุมมองของกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชน กระบวนการ Sales and Operations Planning (S&OP) ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ More Info

Business Analytics/Big Data Analytics with Strategic Performance Management (Advanced):BAT3-SPM

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร

More Info

Seminar schedule

รอบการสัมมนาที่กำลังจะจัดขึ้น

กำหนดการสัมมนาของบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ ในรอบปัจจุบัน ท่านสามารถเลือกหลักสูตรและวันสัมมนาได้ตามต้องการ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ training@rdbi.co.th

ดูกำหนดการทั้งหมด
BAT-FD2:Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management

จัดวันที่ 11-12 กันยายน 2561 ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ

รายละเอียด/สำรองที่นั่ง
BAT-FD2:Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management

จัดวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ

รายละเอียด/สำรองที่นั่ง
BAT-FD2:Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management

จัดวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ

รายละเอียด/สำรองที่นั่ง

Customer Reviews

จากการที่ได้เข้าร่วม สัมมนาหลักสูตร “Business Analytics BEST PRACTICE & Workshop” เป็นหลักสูตรที่ดีนะคะ เอามาประยุกต์กับงานได้มากเลยค่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอามาทำงานให้เกิดรูปธรรม แต่ได้แนวคิด การวิเคราะห์ และนำไปช่วยเสริมงานที่ทำอยู่ได้มากเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับหลักสูตรนี้นะคะ

Sucheera Nachanang

บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ คอนซูมเมอร์ จำกัด (มหาชน)

คอร์ส BAT-FD 20 กันยายน 2560

Reviews Page

ใน Sessions นี้ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมในการวางแผนร่วมกันก่อน ว่าเราจะกำหนดหัวข้อในการทำ Dashboard อะไรบ้าง ต้องขอชมทางทีมงานที่ได้เพิ่ม Sessions นี้ ในส่วนของท่านอาจารย์ณรงค์วิทย์ ก็ได้นำประสบการณ์จริง
ในการวางแผนและการปรับจูนให้สามารถทำงานได้จริง วันนี้ผมได้มารับฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์มากๆ เพราะในการทำงานจริงเราจะเจอกับข้อจำกัด และหาคำตอบไม่ค่อยได้ จนทำให้การทำงานติดขัด และไม่สามารถหาผลลัพธ์ที่ต้องการได้ แต่วันนี้ได้มารับฟังและได้เห็นภาพจากการทำงานจริง พบว่าเป็น Sessions ที่คุ้มค่ากับการมารับฟังในวันนี้มากๆ ครับ

Sivawong Khondee

บริษัท ไทย บีพีเอ็ม จำกัด

คอร์ส BAT-BSC 13 มีนาคม 2561

Reviews Clip

มีโอกาสได้เรียนคอร์ส Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management อาจารย์ถ่ายทอดประสบการณ์ใช้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี เปิดโอกาสให้สอบถามและเป็นกันเองมาก ๆ ครับ

Pliamsak Purisotayo

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

คอร์ส BAT-FD2 24-25 พฤษภาคม 2561

Reviews Page
Internal Seminar Service

Business Analytics/ Big Data Analytics Internal Seminar

บริษัทของเรามีบริการจัดสัมมนา Business Analytics/ ฺBig Data Analytics / Business Intelligence ที่องค์กรของท่าน บุคลากรของท่านสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างเต็มที่ สนใจสอบถามรายละเอียดและค่าใช้จ่ายได้ที่ sales@rdbi.co.th

Get Quotation

ปัญหาหลักในการทำ Business Analytics / Business Intelligence และแนวทางแก้ไข

จากประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มากว่า 15 ปี พบว่าปัญหาหลักในการทำ Business Analytics ขององค์กรต่างๆ มีอยู่ 4 ข้อหลักๆ เรามาลองดูกันว่าปัญหาที่ว่ามีอะไรบ้าง และเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรให้ได้ผล

LEARN MORE

การสร้างระบบ Business Intelligence / Business Analytics / Big Data Analytics

จากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา Business Intelligence / Business Analytics / Big Data Analytics ของผู้เขียน พบว่าหลายๆ แห่งที่เพิ่งเริ่มต้นจะทำโครงการหรือสร้างระบบ Business Intelligence / Business Analytics / Big Data Analytics นั้น โดยส่วนใหญ่มักมองหา Tools ก่อนเสมอ หรือเครื่องมือในการทำหรือสร้างก่อน โดยยังไม่มีความต้องการในการจะทำระบบที่ชัดเจน แต่อยากมีระบบ ซึ่งความเป็นจริง บางแห่งอาจจะยังไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือใดๆ หรือ Tools ใดๆ เลย แค่ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในองค์กร และจัดทำขึ้นมาให้เป็นรูปร่างก่อนย่อมมีความเป็นไปได้

LEARN MORE

ประมวลภาพงานสัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Business Analytics Best Practice & Workshop 2017

Business Analytics / Big Data Analytics Best Practice & Workshop 2018

สนใจเข้าร่วมการสัมมนาด้าน Business Analytics & Big Data Analytics ของเรา เข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่

Our Customers

All Our Customers

Our Partner