Bangkok,Thailand.
02-0022752
info@rdbi.co.th

R&D BI

We are Professional Team on Business & IT consulting

Business Analytics/
Big Data Analytics Public Seminar 

เรามีการจัดคอร์สสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งจากวิทยากรและผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน ด้วยหัวข้อ Business Analytics / Big Data Analytics ที่เป็นแบบ Public Seminar ทุกเดือน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ sales@rdbi.co.th หรือ training@rdbi.co.th 

Business Analytics/
Big Data Analytics Internal Seminar 

เรามีบริการจัดสัมมนา Business Analytics/ ฺBig Data Analytics / Business Intelligence ที่องค์กรของท่าน ซึ่งท่านจะได้ Dashboard สำหรับหน่วยงานของท่าน และท่านสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างเต็มที่ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ sales@rdbi.co.th
หรือ training@rdbi.co.th 

Business Analytics/
Big Data Analytics Consulting Service 

เรามีบริการให้คำปรีกษาในการนำระบบ Business Analytics / Big Data Analytics / Business Intelligence เข้ามาใช้งานในองค์กรของท่าน หากท่านประสบปัญหาในการนำระบบมาใช้ เรายังมีบริการให้ความช่วยเหลือ แนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านต้องการคำแนะนำ ท่านสามารถติดต่อสอบถามบริการของเราได้ที่ sales@rdbi.co.th 

Latest Post

เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management 15-16 มกราคม 2562

เนื่องจากมีผู้สนใจหลักสูตร BAT1-FD2 เข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางเราจึงได้ตัดสินใจ เปิดรอบการสัมมนาใหม่ของปี 2562 ในเดือนมกราคม จึงขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Business Analytics / Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) : BAT1-FD2” หลักสูตร 2 วัน ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ[…]

Read more

ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) 13-14 November 2018

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ ทางบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาของเราครับ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการสัมมนา ทางเราต้องขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ[…]

Read more

การประยุกต์ใช้กฏของพาเรโต้ หรือกฏ 80/20 

การประยุกต์ใช้กฏของพาเรโต้ หรือกฏ 80/20 จากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันการเรียนรู้กฎของพาเรโต้ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่ง เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทัน แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น ถ้าใครยังไม่รู้จักกฏพาเรโต้ วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะ กฏของพาเรโต้ คืออะไร สิ่งที่สำคัญจะมีเพียง 20 % และที่เหลือจะเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญอีก 80 % และจำนวนเปอร์เซ็นต์ไม่จำเป็นต้อง 20/80 เสมอไป อาจแตกต่างได้ แต่ให้สนใจสิ่งสำคัญเป็นหลักการนำกฎพาเรโต้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร จะเป็นลักษณะ ทำน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มาก และทำให้เราสามารถเรียงลำดับความสำคัญว่าสิ่งไหนควรจะต้องพัฒนาก่อนหรือหลัง จะช่วยให้ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวัน ในองค์กร รวมถึงในประเทศ การนำกฏพาเรโต้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร[…]

Read more

Business Analytics / Big Data Analytics Best Practice & Workshop Seminar

จากความสำเร็จของหลักสูตรสัมมนาในปีที่ผ่านมา ทำให้เราทำการปรับปรุงและขยายขอบเขตหลักสูตรสัมมนา เป็นหลักสูตร Business Analytics / Big Data Analytics Best Practice & Workshop โดยในปีนี้เราเปิดหลักสูตรสัมมนาทั้งหมด 3 หลักสูตร

Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental):BAT1-FD2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ตามฟังก์ชั่นการทำงานในองค์กร ผสมผสานกับการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กร และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร.

Course Detail

Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced):BAT2-SCM

สัมมนาเชิงปฏิบัติการจะแสดงเชื่อมโยงแผนธุรกิจ ไปสู่แผนปฎิบัติการ โดยใช้กลยุทธ์และกระบวนการจัดการซัพพลายเชน และกระบวนการ Sales and Operations Planning (S&OP) ทำให้องค์กรมีเป้าหมายร่วมกัน มีความสอดคล้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร

Course Detail

Business Analytics/Big Data Analytics with Strategic Performance Management (Advanced):BAT3-SPM

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร

Course Detail

Seminar schedule

รอบการสัมมนาที่กำลังจะจัดขึ้น

กำหนดการสัมมนาของบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ ในรอบปัจจุบัน ท่านสามารถเลือกหลักสูตรและวันสัมมนาได้ตามต้องการ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ training@rdbi.co.th

BAT-FD2:Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management

จัดวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ

รายละเอียด

Customer Reviews 

จากการที่ได้เข้าร่วม สัมมนาหลักสูตร “Business Analytics BEST PRACTICE & Workshop” เป็นหลักสูตรที่ดีนะคะ เอามาประยุกต์กับงานได้มากเลยค่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอามาทำงานให้เกิดรูปธรรม แต่ได้แนวคิด การวิเคราะห์ และนำไปช่วยเสริมงานที่ทำอยู่ได้มากเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับหลักสูตรนี้นะคะ 

Sucheera Nachanang 

บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ คอนซูมเมอร์ จำกัด (มหาชน) 

คอร์ส BAT-FD 20 กันยายน 2560

ใน Sessions นี้ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมในการวางแผนร่วมกันก่อน ว่าเราจะกำหนดหัวข้อในการทำ Dashboard อะไรบ้าง ต้องขอชมทางทีมงานที่ได้เพิ่ม Sessions นี้ ในส่วนของท่านอาจารย์ณรงค์วิทย์ ก็ได้นำประสบการณ์จริง

ในการวางแผนและการปรับจูนให้สามารถทำงานได้จริง วันนี้ผมได้มารับฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์มากๆ เพราะในการทำงานจริงเราจะเจอกับข้อจำกัด และหาคำตอบไม่ค่อยได้ จนทำให้การทำงานติดขัด และไม่สามารถหาผลลัพธ์ที่ต้องการได้ แต่วันนี้ได้มารับฟังและได้เห็นภาพจากการทำงานจริง พบว่าเป็น Sessions ที่คุ้มค่ากับการมารับฟังในวันนี้มากๆ ครับ 

Sivawong Khondee

บริษัท ไทย บีพีเอ็ม จำกัด

คอร์ส BAT-BSC 13 มีนาคม 2561

มีโอกาสได้เรียนคอร์ส Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management อาจารย์ถ่ายทอดประสบการณ์ใช้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี เปิดโอกาสให้สอบถามและเป็นกันเองมาก ๆ ครับ 

Pliamsak Purisotayo 

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 

คอร์ส BAT-FD2 24-25 พฤษภาคม 2561

Internal Seminar Service

Business Analytics/ Big Data Analytics Internal Seminar 

บริษัทของเรามีบริการจัดสัมมนา Business Analytics/ ฺBig Data Analytics / Business Intelligence ที่องค์กรของท่าน บุคลากรของท่านสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างเต็มที่ สนใจสอบถามรายละเอียดและค่าใช้จ่ายได้ที่ sales@rdbi.co.th 

Get Quotation

ปัญหาหลักในการทำ Business Analytics / Business Intelligence และแนวทางแก้ไข

จากประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มากว่า 15 ปี พบว่าปัญหาหลักในการทำ Business Analytics ขององค์กรต่างๆ มีอยู่ 4 ข้อหลักๆ เรามาลองดูกันว่าปัญหาที่ว่ามีอะไรบ้าง และเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรให้ได้ผล

การสร้างระบบ Business Intelligence / Business Analytics / Big Data Analytics

จากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา Business Intelligence / Business Analytics / Big Data Analytics ของผู้เขียน พบว่าหลายๆ แห่งที่เพิ่งเริ่มต้นจะทำโครงการหรือสร้างระบบ Business Intelligence / Business Analytics / Big Data Analytics นั้น โดยส่วนใหญ่มักมองหา Tools ก่อนเสมอ หรือเครื่องมือในการทำหรือสร้างก่อน โดยยังไม่มีความต้องการในการจะทำระบบที่ชัดเจน แต่อยากมีระบบ ซึ่งความเป็นจริง บางแห่งอาจจะยังไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือใดๆ หรือ Tools ใดๆ เลย แค่ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในองค์กร และจัดทำขึ้นมาให้เป็นรูปร่างก่อนย่อมมีความเป็นไปได้

ประมวลภาพงานสัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Business Analytics Best Practice & Workshop 2017

Business Analytics / Big Data Analytics Best Practice & Workshop 2019

สนใจเข้าร่วมการสัมมนาด้าน Business Analytics & Big Data Analytics ของเรา เข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่

Our Customers

Our Partner