การเพิ่มมูลค่าในการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ช่วงนี้ดิฉันได้มีโอกาสได้ไปดูกระบวนการผลิตมี 2 ลักษณะมีทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าในการผลิต สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ ช่วงนี้ได้ไปดูกระบวนการผลิตมี 2 ลักษณะ มีทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าในการผลิต เช่น ในธุรกิจแปรรูปอาหาร เป็นการเพิ่มมูลค่าในการผลิตอาหาร เรามีวัตถุดิบเป็นผลไม้่สด ทำอย่างไรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา เราก็นำไปแปรรูป ผ่านกระบวนการในการผลิต input : ผลไม้สด Process : ล้างทำความสะอาด แกะเปลือก ตัดแต่ง นำไปเป็นส่วนประกอบในการทำผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ไปทำไอติมต่อ เป็นต้น หรือจะทำเป็นสินค้าเลยก็ได้ เช่น ผลไม้กระป๋อง ทำให้วัตถุดิบไม่เน่าเสีย เก็บได้นานขึ้น ขายได้อีกเป็นปี Output : ผลไม้กระป๋อง , ไอติม สามารถขายได้ราคาสูงกว่าผลไม้สด และเก็บไว้ขายได้นานๆ #การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำอย่างไรให้ได้ output ดีๆ จำนวนมาก โดยใช้ input น้อยๆ ถ้ามีเครื่องจักร 2 เครื่อง การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรทั้ง 2 อาจวัดว่าเครื่องไหนได้ output…
Read more