Bangkok,Thailand.
064-798-4192
info@rdbi.co.th

All R&D BI Post

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจซื้อมาขายไป (Trader) เพื่อจัดทำระบบ Business Intelligence /Business Analytics

วันนี้มีโอกาสมาแบ่งปันการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ที่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลอะไรบ้าง เนื่องจากได้มีโอกาสเข้าไปช่วยทำระบบ Business Intelligence /Business Analytics โดยใช้ IBM Cognos Business Intelligence (IBM Cognos BI) จากบริษัทประเภทนี้อยู่หลายแห่ง จึงมาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ให้ผู้อื่นทราบบ้างนะคะ ส่วนประเภทอื่น อาจต้องรอก่อนนะคะ ถ้ามีเวลาและโอกาส จะมาแบ่งปันให้อ่านกันนะคะ

ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics Best Practice & Workshop Oct 10, 2017

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม Business Analytic Best Practice & Workshop ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม JW Marriott กรุงเทพ ทางบริษัท อาร์แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ และหากมีข้อบกพร่องประการใด ทางเราขออภัยทุกๆ ท่านไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ

4 ปัญหาหลักในการทำ Business Analytics / Business Intelligence และแนวทางแก้ไขปัญหา

4 ปัญหาหลักในการทำ Business Analytics / Business Intelligence และแนวทางแก้ไขปัญหา ดิฉันนุชนาฏ รงรอง ผู้เขียนบทความ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับองค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มากกว่า 15 ปี ดิฉันพบว่าปัญหาหลักในการทำ Business Analytics ขององค์กรต่างๆ มีอยู่ 4 ข้อหลักๆ ลองดูนะคะว่าองค์กรของท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการแนวทางในการแก้ปัญหา หากใครมีแนวทางแก้ปัญหาแล้วอยากแชร์ประสบการณ์ทางผู้เขียนยินดีนะคะ

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics BEST PRACTICE & Workshop 14 และ 29 พฤศจิกายน 2560

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร “Business Analytic BEST PRACTICE & Workshop” วันที่ 14 และ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. องค์กรจำเป็นต้องมีหลักในการจัดทำรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กรที่ดี เพื่อทราบผลการดำเนินงานขององค์กร วิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้บริหารมีสารสนเทศที่ดี มีมาตรฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้องต่อไป

ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics Best Practice & Workshop Sep 20, 2017

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม Business Analytic Best Practice & Workshop ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงแรม JW Marriott กรุงเทพ ทางบริษัท อาร์แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ และหากมีข้อบกพร่องประการใด ทางเราขออภัยทุกๆ ท่านไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ

Key Performance Indicator: KPI/ Measures and Report for Sales and Marketing Department (ตอนที่ 1)

          ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และรายงาน Key Performance Indicator: KPI/ Measures and Report สำหรับแผนกการขายและการตลาด (Sales and Marketing Department) ตอนที่ 1 ประกอบด้วย 1. $ Sales (ยอดขาย) 2. $ Discount (ส่วนลด) 3. $ Unit Price (ราคาขายต่อหน่วย) 4. $ Marketing Expense (ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด) 5. $ Sale Expense (ค่าใช้จ่ายทางการขาย) 6. # QTY (ตัวเลขปริมาณการขาย) 7. GR Goods Return (สินค้าคืน) 8. # FOC  $ FOC…
Read more

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics BEST PRACTICE & Workshop 10 ตุลาคม 2560

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร “Business Analytic BEST PRACTICE & Workshop” วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. องค์กรจำเป็นต้องมีหลักในการจัดทำรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กรที่ดี เพื่อทราบผลการดำเนินงานขององค์กร วิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้บริหารมีสารสนเทศที่ดี มีมาตรฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้องต่อไป

ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics Best Practice & Workshop Aug 16, 2017

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม Business Analytic Best Practice & Workshop ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม AETAS Lumpini ทางบริษัท อาร์แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ และหากมีข้อบกพร่องประการใด ทางเราขออภัยทุกๆ ท่านไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ

Promotion สำหรับองค์กร/บุคคลที่เคยเข้าร่วมคอร์สสัมมนากับทางบริษัท

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบว่า ทาง R&D BI มีการจัดสัมมนาทุกเดือน (ท่านสามารถตรวจสอบตารางการจัดสัมมนาได้ทางหน้าเว็บไซต์ของเรา) โดยบริษัทหรือองค์กรของท่านสามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ทาง R&D BI มี Promotion “Member get member” สำหรับองค์กร/บุคคลที่เคยเข้าร่วมสัมมนากับทาง R&D BI (ทุกคอร์สที่เราจัด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต) 

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics BEST PRACTICE & Workshop 20 กันยายน 2560

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร “Business Analytic BEST PRACTICE & Workshop” วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. องค์กรจำเป็นต้องมีหลักในการจัดทำรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กรที่ดี เพื่อทราบผลการดำเนินงานขององค์กร วิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้บริหารมีสารสนเทศที่ดี มีมาตรฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้องต่อไป