Bangkok,Thailand.
02-0022752
info@rdbi.co.th

All R&D BI Post

เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced) 26-27 มิ.ย. 2561

ขอเชิญเรียนท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร “Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced) :BAT2-SCM” หลักสูตร 2 วัน ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ (ใกล้ MRT ลุมพินี) ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. หลักสูตรนี้จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ผสมผสานกับการบริหารจัดการซัพพลายเชน และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแต่ละกระบวนการของโซ่อุปทาน รวมไปถึงนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced) 24-25 April 2018

ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2561 ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ ทางบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ ต้องขอขอบคุณ อ. เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล ที่สละเวลามาช่วยบรรยายและให้คำแนะนำในเรื่อง iSCM กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาของเราครับ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการสัมมนา ทางเราต้องขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ หากท่านมีข้อแนะนำติชม ท่านสามารถแนะนำเราได้ทาง Fanpage : bit.ly/rdbipage หรือ training@rdbi.co.th ครับ ติดตามกำหนดการสัมมนาได้ที่ https://www.rdbi.co.th/seminar-training-schedule2018/ ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดบน Fanpage

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ทำอะไรบ้าง

ไขข้อสงสัย มีหลายท่านเพิ่งจะรู้จักบริษัทเรา วันนี้ขออนุญาตไขข้อสงสัยนะคะ บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ทำอะไรบ้าง

Reveiw ERP Process โรงงาน

Reveiw ERP Process โรงงาน แชร์ประสบการณ์ที่ปรึกษาของดิฉัน ซึ่งได้ทำการ Review ERP Process ของบริษัทแห่งหนึ่งที่มีโรงงานผลิตสินค้าและส่วนประกอบของสินค้า จำนวน 3 โรงงาน ผลิตสินค้าลักษณะเดียวกัน แต่สูตรการผลิตในระบบ ERP สร้างแยกกันในแต่ละโรงงาน คำถามและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการข้อมูล และกระบวนการทำงานของโรงงานมีดังนี้

วิเคราะห์ข่าวธนาคารประกาศฟรีค่าธรรมเนียม แบบฉบับ Business Analyst with Strategic Management by RDBI

วิเคราะห์ข่าวธนาคารประกาศฟรีค่าธรรมเนียม แบบฉบับ Business Analyst with Strategic Management by RDBI ทั้ง SCB และ KBANK ฉีกกฎเดิมๆที่เป็นอยู่ ฟรี ค่าธรรมเนียมในการโอนข้ามธนาคาร ข้ามเขต ไม่จำกัดครั้ง ฟรี จ่ายบิลสินค้า และบริการ ไม่จำกัดครั้ง ฟรี เติมเงิน ทุกประเภท ไม่จำกัดครั้ง ทั้งๆ ที่ TMB, Krungsri ทำมาก่อน แต่ก็ไม่ค่อยกระทบวงกว้าง เพราะลูกค้าอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ตอนนี้ทุกๆ ธนาคารเริ่มตื่นตัว จนปัจจุบัน KTB ก็ประกาศบ้าง (28/3/2018) เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหน? กระทบอะไรบ้าง

ตัวอย่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ Strategic Management with Business Analytics

ตัวอย่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ Strategic Management with Business Analytics การบริหารบริษัทหรือหน่วยงานใดๆ ก็ตาม ถ้าขาดการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารสนเทศภายในองค์กร รวมไปถึงข้อมูลภายนอกองค์กร ก็เหมือนการบริหารที่ไร้ซึ่งทิศทาง บริหารตามความรู้สึก หรือที่เรียกว่ามโนเอาเอง ตัดสินใจโดยขาดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆ

เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management 9-10 พ.ค. 2561

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics / Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) ขอเชิญเรียนท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Business Analytics / Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) : BAT1-FD2” หลักสูตร 2 วัน ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ (ใกล้ MRT ลุมพินี) ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. หลักสูตรนี้จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ตามฟังก์ชั่นการทำงานในองค์กร ผสมผสานกับการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กร และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management และ Business Analytics/Big Data Analytics Balanced Scorecard and Strategy Map 13 และ 15-16 มีนาคม 2561

ประมวลภาพงานสัมมนา หลักสูตร “Business Analytics/Big Data Analytics with Balanced Scorecard and Strategy Map (Advanced)” วันที่ 13 และ 15-16 มีนาคม 2561  และหลักสูตร “Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management” วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ. โดยในวันที่ 13 มีนาคม 61 เราได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง มาบรรยายและให้ความรู้ด้าน BSC ในการนำมาใช้กับองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในวันที่ 15-16 มีนาคมนั้น เป็นการสัมมนาร่วมกันทั้งสองหลักสูตร ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่กว้างขึ้น ทางบริษัท อาร์ แอนด์ ดี…
Read more

contact

Key Performance Indicator for Executive ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารองค์กร

Key Performance Indicator for Executive ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารองค์กร การเลือกตัวชี้วัดมาจัดทำเป็นรายงานและ Dashboard หรือการนำเสนอภาพข้อมูลสำหรับผู้บริหารที่ดี และถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ควรมีการกำหนดเป้าหมายขององค์กร ของแต่ละแผนก เพื่อให้สามารถเลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายขององค์กร มาจัดวางเป็นภาพข้อมูลขององค์กร และของแผนกได้ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแผนกใด รวมถึงผู้บริหารระดับแผนกเห็นภาพข้อมูลตามที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการ ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้วิเคราะห์ข้อมูลให้องค์กร สามารถคัดเลือกรายงานและภาพข้อมูลสำหรับองค์กร และของแผนกต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตัวอย่าง KPI สำหรับผู้บริหารระดับสูง สนใจดูรายละเอียดเติมเพิ่มได้

Business Analytics ดียังไงต่อองค์กร ต่อผู้บริหารองค์กร

Business Analytics ดียังไงต่อองค์กร ต่อผู้บริหารองค์กร ทุกวันนี้หลายๆ คนคงได้ยินคำว่า Business Analytics / Big Data Analytics / Business Intelligence / Data Science / Data Mining คำศัพท์ทั้งหลายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสนใจและต้องการเรียนรู้ ถ้าสนใจและเรียนรู้เพิ่มเติม จากนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองได้ก็จะเกิดประโยชน์มหาศาล แต่ถ้าสนใจและมัวแต่ไปโฟกัส Technology แต่ไม่ได้มีความต้องการที่แท้จริง แล้วก็ลงทุนกับเทคโนโลยีไป ก็ไม่ต่างกับการซื้ออุปกรณ์สำหรับก่อสร้างมาเพื่อจะสร้างบ้าน แต่ไม่มีแม้แต่แบบบ้านเลย

ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics Best Practice & Workshop 24 มกราคม 2561

ผ่านไปด้วยดีกับงานสัมมนา Business Analytics Best Practice & Workshop งานสัมมนาที่ช่วยให้คุณเข้าใจหลักในการจัดทำรายงานภาพทางธุรกิจ แม้ในรอบนี้จะมีสมาชิกน้อย และเป็นรอบสุดท้ายสำหรับหลักสูตร 1 วัน ที่จะจัดแบบ Public แต่คุณภาพของการสัมมนายังแน่นเหมือนเดิมครับ และก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจคอร์สสัมมนาของเรา และหากมีข้อบกพร่องประการให้ทางทีมงานต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

ขอเรียนเชิญร่วมการสัมมนาหลักสูตร “Business Analytics/Big Data Analytics with Balanced Scorecard and Strategy Map (Advanced)” Mar 13, Mar 15-16, 2018

ขอเชิญเรียนท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร “Business Analytics/Big Data Analytics with Balanced Scorecard and Strategy Map (Advanced) : BAT3-BSC” หลักสูตร 3 วัน ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ (ใกล้ MRT ลุมพินี) ในวันที่ 13 และ 15-16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. หลักสูตรนี้จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ตามมุมมองของ Balanced Scorecard และ Strategy Map ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร