Bangkok,Thailand.
064-798-4192
info@rdbi.co.th

All R&D BI Post

เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management 11-12 กรกฏาคม 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Business Analytics / Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) : BAT1-FD2” หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ตามฟังก์ชั่นการทำงานในองค์กร ผสมผสานกับการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กร และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Powerful BI Report with Power BI Desktop: 18-19 มิถุนายน 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Powerful BI Report with Power BI Desktop หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Power BI Desktop เพื่อนำไปใช้ในการสร้างรายงานข้อมูลในรูปแบบของ BI Report เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module B : Big Data Analytics Using NoSQL and Hadoop: 27-29 พฤษภาคม 2562, 3-4 มิถุนายน 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Data Analytics Module B : Big Data Analytics Using NoSQL and Hadoop หลักสูตร 5 วัน ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 และ 3-4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. หลักสูตรสำหรับสำหรับทีมงานด้าน Data Analytics ที่ต้องการเข้าใจและสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกินความสามารถในการเก็บและประมวลผลโดยใช้เครื่องเพียงเครื่องเดียวได้ รวมถึงการจัดการกับข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง การจัดการกับข้อมูลที่มีความผิดปกติ การจัดการข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials 3-4 มิถุนายน 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการนำระบบ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ทั้งด้านเครื่องมือที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคนในทีม เพื่อให้สามารถบริหาร ตั้งคำถาม ให้การสนับสนุน และติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียว

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials 18-19 มีนาคม 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการนำระบบ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ทั้งด้านเครื่องมือที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคนในทีม เพื่อให้สามารถบริหาร ตั้งคำถาม ให้การสนับสนุน และติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียว

เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management 26-27 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Business Analytics / Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) : BAT1-FD2” หลักสูตร 2 วัน ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ (ใกล้ MRT ลุมพินี) ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-17.00 น. โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ตามฟังก์ชั่นการทำงานในองค์กร ผสมผสานกับการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กร และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) 13-14 November 2018

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ ทางบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาของเราครับ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการสัมมนา ทางเราต้องขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ หากท่านมีข้อแนะนำติชม ท่านสามารถแนะนำเราได้ทาง Fanpage : bit.ly/rdbipage หรือ training@rdbi.co.th ครับ ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด

การประยุกต์ใช้กฏของพาเรโต้ หรือกฏ 80/20 

การประยุกต์ใช้กฏของพาเรโต้ หรือกฏ 80/20 จากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันการเรียนรู้กฎของพาเรโต้ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่ง เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทัน แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น ถ้าใครยังไม่รู้จักกฏพาเรโต้ วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะ กฏของพาเรโต้ คืออะไร สิ่งที่สำคัญจะมีเพียง 20 % และที่เหลือจะเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญอีก 80 % และจำนวนเปอร์เซ็นต์ไม่จำเป็นต้อง 20/80 เสมอไป อาจแตกต่างได้ แต่ให้สนใจสิ่งสำคัญเป็นหลัก การนำกฎพาเรโต้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร จะเป็นลักษณะ ทำน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มาก และทำให้เราสามารถเรียงลำดับความสำคัญว่าสิ่งไหนควรจะต้องพัฒนาก่อนหรือหลัง จะช่วยให้ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวัน ในองค์กร รวมถึงในประเทศ การนำกฏพาเรโต้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ในแต่ละแผนก เช่น แผนกการขายและการตลาด เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้ – การจัดกลุ่มลูกค้า เป็นประเภท A, B, C หรือกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเยอะไปจนถึงซื้อน้อย รวมถึงนำเอาความถี่ในการซื้อของลูกค้ากลุ่มที่ซื้อบ่อยไปจนซื้อไม่บ่อย เป็นต้น เมื่อจัดกลุ่มของลูกค้าแล้ว เราจะสามารถนำไปกำหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กรได้ ว่าควรจะจัดโปรโมชั่นกับลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างไรดี ควรจะโฟกัสลูกค้ากลุ่มที่ทำรายได้ให้กับบริษัท 80% ก่อน หรือแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ จัดกลุ่มของลูกค้า เรียงลำดับตามอายุการเป็นลูกค้า…
Read more

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กับกระทรวงการคลัง

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ได้ทำการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และได้รับการอนุมัติรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 สาขาความเชี่ยวชาญ หมวด ICT : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Orange Data Mining Tool (Open source Tools)

ทางเราได้โจทย์จากลูกค้าที่ต้องการทำ Predictive แบบไม่อยากเสียค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ หรือต้องการซื้อขาด ไม่มีค่า MA และต้องการจ้างที่ปรึกษาเพื่อไปช่วยวิเคราะห์ แต่ถ้าเราเขียน script ให้คาดว่าจะต้องใช้เวลามาก ดังนั้น เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานของทีมนักวิเคราะห์ / นักวิจัย และประหยัดงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษา พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข หรือดูแลต่อเองได้ด้วย  ทางเราได้ลองค้นหาแล้ว พบว่ามีซอฟต์แวร์ Opensource ที่ทำทางด้าน Data Mining ที่น่าสนใจอยู่ตัวหนึ่ง เผื่อใครสนใจอยากลองใช้ค่ะ สามารถทำ Machine Learning Model ได้ด้วย ซอฟต์แวร์ตัวนี้ชื่อ Orange ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก และสามารถเขียน python ได้ด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกเขียน python ก็มี feature / function รองรับการทำ Data Mining อยู่พอสมควรค่ะ  สำหรับองค์กรที่งบประมาณจำกัด ลองดูค่ะสนใจ download ซอฟต์แวร์ลองใช้ดูได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ พร้อมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดูค่ะ https://orange.biolab.si/ บทความนี้เขียนได้ดี เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นที่อยากลองดูค่ะhttps://www.analyticsvidhya.com/blog/2017/09/building-machine-learning-model-fun-using-orange/?fbclid=IwAR2ivvGB_8PyypZ3JJ_bVyFv-PcLb_U3IHbTk7ol5FPUOQf9DFV7oTeIpVE

การประยุกต์ Objective and Key Results (OKRs)

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 2018 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปฟัง OKRs Knowledge Sharing ทำให้อยากจะแชร์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับให้ผู้อื่นอ่านบ้าง เกี่ยวกับสิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อคิดจะนำ OKRs มาประยุกต์ใช้ในองค์กร สนใจอ่านต่อ  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 2018 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปฟัง OKRs Knowledge Sharing ซึ่งจัดโดย OKRs Community พบว่าช่วงนี้มีคนสนใจเรื่องนี้มากขึ้น แตกต่างจากแต่ก่อนที่อยู่แค่วงจำกัด มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่สนใจ และเริ่มนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรบ้างแล้ว แต่อาจเรียกชื่อ OKRs หรือไม่ได้เรียกชื่อ OKRs ก็แล้วแต่ บางหน่วยงานเริ่มให้ HR ไปศึกษาเรื่องนี้  ช่วงเดือนกันยายนเมื่อปีที่แล้ว นุชเองก็เริ่มศึกษาเรื่องนี้ เพราะต้องการนำมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในเรื่องการคัดหัวข้อหรือเป็นคำถามให้ผู้บริหารเพื่องเรียงลำดับความสำคัญของการทำ Report / Dashboard ที่จะนำไปสู่การตรวจสอบสถานะขององค์กร ทำให้เห็นสุขภาพขององค์กรตัวเองมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าไม่มีคำถามเรื่อง OKRs แล้วเอาแต่ Business Process ขององค์กรมาเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเดียว คงทำให้ได้ Report / Dashboard เป็นจำนวนมาก…
Read more

ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) 9-10 October 2018

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ ทางบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาของเราครับ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการสัมมนา ทางเราต้องขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ หากท่านมีข้อแนะนำติชม ท่านสามารถแนะนำเราได้ทาง Fanpage : bit.ly/rdbipage หรือ training@rdbi.co.th ครับ ติดตามกำหนดการสัมมนาได้ที่ https://www.rdbi.co.th/seminar-training-schedule2018/ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด