ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials 23-24 มีนาคม 2563

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. (ณ โรงแรม AETAS Lumpini) โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการนำระบบ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ทั้งด้านเครื่องมือที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคนในทีม เพื่อให้สามารถบริหาร ตั้งคำถาม ให้การสนับสนุน และติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียว

รายละเอียด หลักสูตร Big Data Analytics Module A

ชื่อหลักสูตร

Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials 

เป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการนำระบบ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ทั้งด้านเครื่องมือที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคนในทีม เพื่อให้สามารถบริหาร ตั้งคำถาม ให้การสนับสนุน และติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการสัมมนา

  • Course Outline
    Day 1 
    TimeTitle
    9.00-10.30 น.Introduction to Big Data
    – Why Big Data?
    – Big Data vs. Business Intelligence vs. Analytics
    – Big Data Eco-system
    – Big Data Use Cases
    Big Data Technology
    – Data Lake with Hadoop
    – Technology Comparison
    – SQL, New SQL
    10.30-10.45 น.Break
    10.45-12.00 น.LAB: Hadoop as a service on cloud providers
    12.00-13.00 น.Lunch
    13.00-14.30 น.Big Data analytics
    – Big Data Strategy
    – How to Start and Structure Team to Support Big Data in Your Organization
    – Skill Gaps
    – Big Data Project Management
    – Big data analytics
    14.30-14.45 น.Break
    14.45-16.30 น.LAB: Working with Semi structured data and variety sources using Hive use case:

    • Log of users accessing website (text file),
    • Customer transaction (from RDBMS and CSV files)
    Day 2 
    TimeTitle
    9.00-10.30 น.Introduction to Big Data Analytics

    • Descriptive analytics
    • Predictive analytics
    • Introduction to machine learning
    10.30-10.45 น.Break
    10.45-12.00 น.LAB: Descriptive analytics on Big data environment

    • Customer segmentation based on their activities
    • Customer anomaly detection and visualization
    12.00-13.00 น.Lunch
    13.00-14.30 น.Predictive analytics

    • Regression model
    • Classification model
    • Model interpretation
    • Model evaluations and selection
    14.30-14.45 น.Break
    14.45-16.30 น.LAB: Predictive analytics and model section on big data environment

     

วัน-เวลา การจัดอบรม

23-24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.

สถานที่จัดอบรม

โรงแรม AETAS Lumpini (ใกล้ MRT ลุมพินี)

วิทยากร

ดร. ไพรสันต์  ผดุงเวียง (Profile)

ค่าลงทะเบียน

14,000 บาท / 1 ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าอบรมรวม ประกอบด้วย ค่าวิทยากรและทีมงาน ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน และเบรคทั้ง 2 วัน

ส่วนลดค่าลงทะเบียน

สำหรับลูกค้าใหม่

  • สมัครร่วมสัมมนา 1-2 ท่าน รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท
  • สมัครร่วมสัมมนา 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 2,000 บาท

** เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันอบรม 2 สัปดาห์

สำหรับลูกค้าเก่า

เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันอบรม 2 สัปดาห์ ท่านจะได้ส่วนลดท่านละ 2,000 บาท

วิธีการสมัคร

ท่านสามารถลทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ในส่วนท้ายของข่าวนี้
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยัง Email ที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่
โทร. 084 6592792, 089-6288544
หรือที่ http://bit/ly/rdbipage
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

แบบฟอร์มลงทะเบียน

Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials

รอบวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-17.00 น. *สถานที่ใกล้ BTS หรือ MRT ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


ข้อมูลหน่วยงาน

โปรดระบุชื่อและรายละเอียดขององค์กรของท่าน

โปรดระบุชื่อผู้ประสานงาน พร้อมรายละเอียดการติดต่อ
เช่น ต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือไม่


รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

หากท่านต้องการเข้าร่วมมากกว่า 3 ท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ sales@rdbi.co.th

กรุณาระบุชื่อเป็นภาษาอังกฤษ